ТПКИ "ДОБРУДЖАНКА"
Силистра, ул. "Д-р Анастас Янков" 37, тел. 086/ 821243 - централа,
821251 - председател, 821252 - гл. счетоводител, 821250 - Търговски отдел, факс 821246 

E-mail: dobrudjanka@ccpro.com
web:
dobrujanka.domino.bg

     

Фирмата работи с капацитет 20 000 броя на масец. Работи на ишлеме с фирми от Германия и Италия.